Zelf dakspanten uitrekenen

Eerst word er gevraagd om enkele essentiële basisgegevens in te voeren. Zoals de afmetingen van de tipgevel, hoe ver ze uit elkaar staan, de hellingsgraad van het dak en het aantal spanten u wenst te plaatsen. Alsook het soort dakbedekking...

Daarna zal de software het rekenwerk aanvatten. Halverwege zal ook de vraag gesteld worden of u een trekker wilt plaatsen in de spant.

Als dit gebeurd is, worden de uitkomsten weergegeven en kunt u als u wilt zelf een geschikte profiel selecteren uit een profielenboekje.

Daarna zal de software de standaardprofielen weergeven die bruikbaar zijn. De software beschikt over een database met IPE, HEA, HEB, HEM en UPN profielen.

Indien gewenst word er een rekennota weggeschreven met de door u ingevoerde gegevens, de uitkomsten, en de gegevens van de door u uitgekozen profiel.

Deze rekennota word in een standaard tekst-bestand opgeslagen en kunt u in elke tekstverwerker/editor openen, bewerken en afdrukken.